Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

Nasze doświadczenia i propozycje

SYSTEM WSPIERAJĄCY ZARZĄDZANIE PROCESAMI INWESTYCYJNYMI

Założenia

 • Prezentowany system wspiera zarządzanie inwestycjami, poprzez uporządkowanie i zautomatyzowanie procesu nadzoru nad umowami zawartymi z wykonawcami oraz zmianami wprowadzanymi do umów,

 • System w swej idei jest elektroniczną wersją harmonogramu inwestycji, poszerzonego m.in. o dodatkowe funkcjonalnści, m.in., informacje dotyczące zmian zakresów prac, kosztów oraz czasu realizacji każdego kluczowego zadania, archiwizację oraz obieg dokumentow,

Struktura

 • W skład systemu wchodzi szereg modułów, spośród których najważniejszą rolę odgrywają moduły analityczne.

 • Do systemu wprowadzane są kluczowe informacje dotyczące każdej z zawartych umów, prezentujące zakres prac, tzw. kamienie milowe, terminy rozpoczęcia oraz zakończenia każdego z etapów prac, koszty każdego zadania /etapu prac/, ewentualne zmiany w zakresie prac oraz kosztów i terminów,  

 • Zmiany do każdej z umów, wprowadzane są w oparciu o elektroniczne wnioski - formularze

 • System w każdym czasie prezentuje aktualne informacje o postępie prac każdego kluczowego zadania wynikającego z umowy. Określa stan zaawansowania prac w stosunku do terminów, wynikających z umowy, wykaże ewentualne opóźnienia, zmiany zakresów prac i kosztów,

 • System pozwala w każdej chwili określić aktualne całkowite realne koszty realizacji każdej z prowadzonych inwestycji,

 • Pozwala na prognozowanie wydatów, tj.w jakim czasie i za realizację jakich zadań przewidzieć należy płatności,

 • Integralną cześcią systemu stanowi archiwizacja i obiegu dokumentów elektronicznych,

 • Archiwizowane są wszystkie dokumenty formalne, umowy, wnioski o wprowadzenie zmian, protokoly odbioru prac, korespondencja wchodząca i wychodząca, itd.

 

 

 

 • System pozwala na śledzenie dokonanych już płatności oraz przedstawia przewidywalne płatności dla każdej z firm,

 • System zintegrowany jest z systemem finansowo-księgowy, dzięki czemu zrealizowane już płatności odnotowują stan faktyczny,

 • Umożliwia śledzenie terminów realizacji każdego z prowadzonych projektów,

 • Posiada możliwość automatycznego przeliczania walut,

 • Pozwala także na definiowanie zmian w zakresie prac, terminów ich realizacji oraz zmiany kosztów, w stosunku do planowanych.


 

 

Wnioski:

System znakomicie wspiera zarządzanie procesami inwestycyjnymi, gromadząc wszystkie kluczowe informacje, czuwając nad terminami i kosztami realizacji poszczególnych umów i zadań.

Zarządzanie procesami inwestycyjnymi, prowadzenie inwestycji, nadzór nad inwestycjami, monitorowanie realizacji inwestycji.