Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

Nasze doświadczenia i propozycje

SYSTEM WSPIERAJĄCY PRACĘ DZIAŁU BHP

Założenia

  • System powstał w odpowiedzi na konkretne oczekiwania określonego zakładu produkcyjnego, będącego przedstawicielem w Polsce dużego międzynarodowego koncernu produkcyjnego.

  • Wykonany został w technologii SharePoint w tzw. „chmurze”.

  • Celem wdrożenia systemu było doprowadzenie do perfekcji stanu bezpieczeństwa podczas realizacji zarówno przez firmy zewnętrzne, jak również własnych pracowników prac niebezpiecznych, np. na wysokościach, prac pożarowo, bądź prądowo niebezpiecznych.

  • Firma zainteresowana także była podniesieniem na wyższy poziom istniejącego stanu BHP.

  • Powierzone zadanie wykonane zostało poprzez wdrożenie dwóch wcześniej nie istniejących procedur, związanych z codziennym monitorowaniem na liniach produkcyjnych stanu BHP, a także z wdrożeniem specjalnych procedur wydawania zezwoleń na prace niebezpieczne.

Codzienne monitorowanie stanu BHP

W wykonanym przez nas systemie codzienne oceny związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, wykonują liderzy zmiany na każdej linii produkcyjnej. Ich elektroniczne raporty zatwierdza szef zmiany, odpowiedziany za produkcje na kilkunastu liniach produkcyjnych. Lider zmiany, po zalogowaniu, otwiera formularz swojej zmiany i dokonuje zapisu ocen, w układzie 0 lub 1 punkt, dla każdej ze zdefiniowanych w arkuszu pozycji.

Lider zmiany, dokonuje oceny bezpieczeństwa i higieny pracy dla określonej linii produkcyjnej. Arkusz z ocenami pozytywnymi generuje się sam. Lider zmiany, może zmienić poszczególne pozycje oceny, jeżeli dostrzeże zaniedbanie w stosunku do określonego wymogu zdefiniowanego w tabeli ocen. Jeżeli każda z ocen dla danej linii produkcyjnej jest pozytywna, tylko jednym naciśnięciem klawisza, akceptuje formularz i zawarte na nim oceny.

Dokładnie w ten sam sposób postępuje z formularzem oceniającym stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Oczywiście wymagania dotyczące stanu przeciwpożarowego są inne, w stosunku do formularza o bezpieczeństwie i higienie pracy.

Wykonywanie raportów zbiorczych i analiz w zakresie BHP

Zgromadzone w systemie informatycznym dane o stanie BHP z każdego dnia, z każdej linii produkcyjnej oraz na każdej zmianie, umożliwiają generowanie różnorodnych raportów. Można także generować raporty dzienne dotyczące wszystkich linii produkcyjnych. Można generować raporty dotyczące określonej linii produkcyjnej w okresie np. miesiąca, itd. Warto nadmienić, że każda z ocen przywiązana jest do nazwiska lidera zmiany na linii produkcyjnej. Analiza raportów, pozwala dostrzec symptomy zagrożeń, by poprzez stosowne decyzje eliminować je.

Wydawanie nowego pozwolenia na wykonanie prac niebezpiecznych

Przystąpienie do realizacji prac niebezpiecznych jest możliwe dopiero po uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń i akceptacji, ze strony osób odpowiedzialnych w firmie. Aby dodać nowy rekord należy wejść do wybranej listy z menu nawigacyjnego a następnie kliknąć przycisk „new item”. Zostanie wyświetlony formularz dedykowany do tworzenia nowych rekordów w wybranej liście. Każdy formularz ma zaznaczone pola wymagane poprzez znak „*” (gwiazdka) przy nazwie pola. Dopóki te pola nie zostaną uzupełnione nie będzie możliwe zapisanie danych. Aby zapisać dane, po wprowadzeniu informacji, należy wcisnąć przycisk „Save”.

Wyszukiwanie

Każda lista posiada możliwość szybkiego wyszukiwania rekordów. Funkcja ta jest dostępna poniżej przycisku „new item”. W polu „Find an item” wystarczy wpisać początek wyszukiwanego tekstu i wcisnąć Enter (lub kliknąć ikonkę lupy). Dopasowane rekordy wyświetlą się poniżej okienka wyszukiwania.

Pracownicy firm zewnętrznych

Lista zawiera informacje o pracownikach firm zewnętrznych. Dane z tej listy są używane na formularzu wydawania pozwoleń oraz automatycznie kopiowane do wygenerowanych pozwoleń w odpowiednie pola. Informacja o ważności szkolenia jest sprawdzana podczas wystawiania pozwoleń. Jeśli ważność szkolenia już minęła to zostanie wyświetlona stosowna informacja na formularzu generowania pozwoleń. Jeśli pracownik firmy zewnętrznej zostanie oznaczony jako „Zablokowany” (=Yes) to podczas wybierania pracownika na formularzu generowania pozwoleń obok jego nazwiska będzie widniała informacja „(zablokowany)”. Po dodaniu danych do listy można edytować te rekordy jednak pola: Imię, Nazwisko, Pesel są już edytowalne tylko przez Administratorów aplikacji. Pole „Osoba odpowiedzialna z firmy XXXXX” jest ustawiana automatycznie przez system na osobą która dodała rekord do listy. Jeśli chcemy dodać nowego pracownika firmy zewnętrznej, a firm do której należy nie jest widoczna na liście rozwijanej, należy utworzyć najpierw rekord na liście „Firmy zewnętrzne”, a następnie wrócić do dodawania pracownika firmy zewnętrznej.

Przygotowanie pozwoleń na realizację prac niebezpiecznych

Najważniejszym elementem w procesie dopuszczania firm i pracowników do realizacji prac niebezpiecznych, jest przygotowanie arkusza – Pozwolenia na wykonanie prac niebezpiecznych. Pozwolenie zawiera wszystkie wymagane stosownymi przepisami czynności, jakie zarówno zamawiający, jak również wykonawca muszą wykonać, przed rozpoczęciem pracy oraz w ich toku.

Istnieją oddzielne arkusze dla prac niebezpiecznych prądowo, pożarowo niebezpiecznych oraz innych prac określonych jako niebezpieczne, np. praca na wysokości. Dopiero uzyskanie akceptacji, ze strony wszystkich osób odpowiedzialnych, zarówno po stronie firmy, jak również kontraktora, za wykonanie w określonym czasie zdefiniowanych na formularzu zadań, a także zaakceptowanie formularza przez szefa działu BHP, umożliwia rozpoczęcie zleconej pracy niebezpiecznej.

Podobnie wyglądają formularze do wykonywania prac prądowo niebezpiecznych, prac na wysokościach oraz innych prac niebezpiecznych. Przy takich procedurach planowania, organizacji wykonania, nadzoru nad wykonanie zleconych prac niebezpiecznych minimalizowane jest ryzyko przeoczenia jakiegokolwiek elementu określonego stosownymi przepisami, w procesie realizacji prac niebezpiecznych, co mogłoby skutkować konsekwencjami prawnymi i finansowymi dla firmy zlecającej realizacje prac niebezpiecznych.

System BHP, kontrola stanu BHP, BHP na liniach produkcyjnych, System wspierający pracę działu BHP