Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

Nasze doświadczenia i propozycje

PLANOWANIE PRODUKCJI

Założenia

 • System planowania produkcji jest niezbędnym narzędziem, w każdym zakładzie produkcyjnym posiadającym przynajmniej kilka linii produkcyjnych, produkujących różny asortyment wyrobów,

 • System kojarzy posiadane moce przerobowe poszczególnych linii produkcyjnych z zamówieniami, terminami odbioru całości, bądź poszczególnych partii zamówionej produkcji, a także ze stanami magazynowymi oraz stanami zapasów surowców,

 • System umożliwia optymalne wykorzystanie linii produkcyjnych oraz zespołów pracowniczych do realizacji poszczególnych zamówień.

Ogólna charakterystyka systemu

 • W systemie umieszczone są informacje o poszczególnych urządzeniach produkcyjnych, ich możliwościach produkcyjnych dla każdego z asortymentów, koniecznych przestojach konserwacyjnych, technologicznych, przestojach wynikających z warunków serwisu gwarancyjnego, bądź pogwarancyjnego, itd.,

 • Do systemu wprowadzone są także kluczowe informacje dotyczące otrzymanych regularnie, a także okazjonalnie zamówień, określających ilości produktu, terminów jego odbioru, bądź terminów odbioru poszczególnych partii zamówionego asortymentu, itd.

 • Operator systemu dokonuje skojarzenia istniejących mocy przerobowych poszczególnych urządzeń i porównuje je do zadań produkcyjnych oraz terminów wynikających z otrzymanych zamówień.

 • Operator systemu, ma możliwość wykonania symulacji, prezentujących kilka rozwiązań, z których wybiera on, bądź szef produkcji optymalną, bacząc na konieczność realizacji wszystkich możliwych zamówień, bądź ich części w określonym czasie.

 • System porównuje każdego dnia stany magazynowe określonych produktów, dodając wielkość wykonanej produkcji dziennej, z jednoczesną symulacją ilości produktów, która na określony dzień ma być wykonana w celu wywiązania się z podpisanej umowy.

 • W przypadku awarii jednego z urządzeń produkcyjnych, operator systemu, ma możliwość poukładania na nowo produkcji na liniach produkcyjnych, tak, aby wszystkie zamówienia zostały zrealizowane na określony czas, z uwzględnieniem przestoju niesprawnej maszyny,

 • System dokonuje także analizy istniejących zapasów magazynowych surowców oraz poszczególnych składników /części/ niezbędnych do realizacji każdego zamówienia oraz określa na kiedy i jaka ilość surowca, bądź podzespołów powinna zostać zamówiona w celu zachowania ciągłości produkcji.


 

Wnioski

 • System znakomicie optymalizuje organizację produkcji. Pozwala optymalnie wykorzystywać zarówno urządzenia produkcyjne, jak również zespoły pracownicze własne oraz doraźnie zamawiane,

 • System czuwa nad terminowością kompletowania dostaw, bądź ich części w określonych w umowach terminach,

 • System optymalizuje zapasy magazynowe, bacząc by nie powstały przestoje na liniach produkcyjnych, z powodu braku surowców, bądź półproduktów, a także by nie dokonywać niepotrzebnych zakupów i gromadzenia nadmiernych zapasów poszczególnych surowców, bądź półproduktów,

 • System przyczynia się do powstawania oszczędności, a tym samym zwiększenie efektywności prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności

Planowanie produkcji, system planowania produkcji